Regulamin

REGULAMIN MMserwis

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki wykonania usług prania dywanów oraz innych usług dodatkowych zawartych w ofercie.
2. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie pod numerem 888-196-644

II.WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie wszelkich niezbędnych informacji zgodnie z zadawanymi pytaniami osoby przyjmującej zamówienie.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. MMserwis przyjmuje do wykonania wyżej wymienione zlecenie i zobowiązuje się je wykonać w sposób odpowiadający przeznaczeniu i dyspozycjom klienta według określonego cennika.

4. MMserwis nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia dywanów w trakcie wykonywania usługi, powstałe z powodu ukrytych wad dostarczanych przedmiotów usługi.

5. Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że dywan ma oznaczenie producenta, na którym zawarty jest sposób prania. W innym wypadku Zamawiający będzie informowany o sposobie prania i ewentualnym ryzyku i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

6. Dywany z wiskozy nowe (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa ( zmiana odcienia, zesztywnienie włosa)

7. Niemożliwe jest całkowite usunięcie: plam z silnych barwników (kawa, herbata, coca-cola, tusze, itp.), plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu oraz jego zapachu, niektórych plam tłustych i niewiadomego pochodzenia, odbarwień.

8. Frędzle przy dywanach i chodnikach mogą zżółknąć.

9. W miejscu intensywnego użytkowania frędzle ulegają zniszczeniu.

10. Kilimy (bardzo cienkie dywany) mogą stracić kształty i wymiary.

11. Dywany i chodniki wełniane czyszczone po raz pierwszy mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.

12. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem uszkodzeń runa

13. MMserwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku zamówienia prania dywanu, co, do którego jest obawa zniszczenia podczas procesu prania

14. Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 888-196-644.

15. Wszystkie ceny podawane na stronie www.czyszczeniedywanow.info są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek . Rachunek wystawiany jest w chwili, gdy zamówienie jest zrealizowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów odbioru i dostawy dywanów.

III. ODBIÓR I DOSTAWA DYWANÓW

1. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

2. Dywany odbierane i dostarczane są transportem firmy MMserwis (Trójmiasto i okolice oraz Elbląg)

3. Koszty odbioru i dostawy przedmiotu zamówienia ponosi Zamawiający.

4.Jakość wykonanej usługi należy sprawdzić na miejscu w chwili odbioru. Reklamacje dotyczące przedmiotu usługi przyjmowane są w chwili odbioru do 24 godzin włącznie.

5. Termin wykonywanej usługi nie powinien przekroczyć 14 dni.

6. W przypadku nie odebrania przez klienta przedmiotu usługi w przeciągu 1 roku od daty wystawienia kwitu zlecenia, przedmiot usługi przechodzi na własność MMserwis.

7. W przypadku powstania sporu między klientem a MMserwis na skutek uszkodzenia lub zaginięcia przedmiotu zlecenia podstawą do wypłacenia odszkodowania jest paragon zakupu lub wycena oraz mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

8. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.

9. Właściciel MMserwis może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

V. REKLAMACJE

1. Wszystkie wykonywane usługi objęte są gwarancja.

2. Reklamowany przedmiot usługi odbierany jest na koszt klienta.

3. Do reklamowanego dywanu należy dołączyć rachunek zakupu oraz opis wady reklamowanej usługi. Reklamacja będzie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

4. Wysyłka naprawionego/poprawionego gwarancyjnie dywanu następuje na koszt MMserwis

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy jest Sąd właściwy dla siedziby MMserwis.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

Pranie i czyszczenie tapicerki Gdańsk